BlueDict v7.6.1 دانلود فرهنگ لغت و دیکشنری بلو به همراه فایل های دیتابیس برای اندروید

BlueDict v7.6.1 دانلود فرهنگ لغت و دیکشنری بلو به همراه فایل های دیتابیس برای اندروید

BlueDict

جدیدترین نسخه BlueDict به همراه مجموعه کاملی از دیکشنری ها بیش از 40 دیکشنری مختلف عمومی و تخصصی این بار نیز قصد معرفی یک دیکشنری فوق العاده برای گوشی های آندرویدی را داریم . نام این دیکشنری BlueDict  است که توسط دیتابیس قدرتمند و کاملی که در اختیارتان قرار می دهیم و از انتهای همین پست […]

******************

BlueDict v7.6.1 دانلود فرهنگ لغت و دیکشنری بلو به همراه فایل های دیتابیس برای اندروید

(image)

جدیدترین نسخه BlueDict به همراه مجموعه کاملی از دیکشنری ها بیش از 40 دیکشنری مختلف عمومی و تخصصی این بار نیز قصد معرفی یک دیکشنری فوق العاده برای گوشی های آندرویدی را داریم . نام این دیکشنری BlueDict  است که توسط دیتابیس قدرتمند و کاملی که در اختیارتان قرار می دهیم و از انتهای همین پست […]

******************

(image)
BlueDict v7.6.1 دانلود فرهنگ لغت و دیکشنری بلو به همراه فایل های دیتابیس برای اندروید