Face Off Max 3.8.5.2 مونتاژ چهره بر روی تصاویر

Face Off Max 3.8.5.2 مونتاژ چهره بر روی تصاویر
Face Off Max نرم افزاری کاربردی و سودمند در زمینه مونتاژ چهره بر روی تصاویر مختلف می باشد. یه کمک این نرم افزار می توانید چهره خود را بر روی هر بدنی که دوست دارید قرار دهید و عکس را به شکلی حرفه ای مونتاژ نمایید. استفاده آسان از نرم افزار و انجام عملیات در چند مرحله از ویژگی هایی می باشد که موجب محبوبیت این برنامه در میان کاربران علاقه مند شده است.برخی از ویژگی های Face Off Max :دارای تمپلت های زیبا در برنامهتوانایی به اشتراک گذاری آسان تصاویر در Email, myspace, facebook و …

Face Off Max 3.8.5.2 مونتاژ چهره بر روی تصاویر

Face Off Max نرم افزاری کاربردی و سودمند در زمینه مونتاژ چهره بر روی تصاویر مختلف می باشد. یه کمک این نرم افزار می توانید چهره خود را بر روی هر بدنی که دوست دارید قرار دهید و عکس را به شکلی حرفه ای مونتاژ نمایید. استفاده آسان از نرم افزار و انجام عملیات در چند مرحله از ویژگی هایی می باشد که موجب محبوبیت این برنامه در میان کاربران علاقه مند شده است.برخی از ویژگی های Face Off Max :دارای تمپلت های زیبا در برنامهتوانایی به اشتراک گذاری آسان تصاویر در Email, myspace, facebook و …
Face Off Max 3.8.5.2 مونتاژ چهره بر روی تصاویر