PDF Annotator 6.0.0.603 + Portable نشانه و علامت گذاری روی فایل های PDF

PDF Annotator 6.0.0.603 + Portable نشانه و علامت گذاری روی فایل های PDF
PDF Annotator نرم افزاری کاربردی جهت ویرایش و حاشیه نویسی بر روی فایل PDF را می
دهد، می توانید به راحتی بر روی صفحات پی دی اف کار کنید. پس  از افزودن
حاشیه ها می توانید این فایل ها را به فرمت قبلی ذخیره کنید. می توانید به
راحتی فایل های آماده شده را چاپ کنید و یا آن ها را به ایمیل خود ضمیمه
کنید، تا قبل از این حاشیه نویسی و افزودن متن به فایل های پی دی اف ازطریق
استفاده از چندین محصول نرم افزاری امکان پذیر بود اما امروز شما می
توانید با بهره گیری از این نرم افزار بدون هیچ دردسری کار خود را انجام
دهید. با PDF Annotator تنها در یک مرحله می توانید بر روی فایل های پی دی
اف حاشیه نویسی کنید .

PDF Annotator 6.0.0.603 + Portable نشانه و علامت گذاری روی فایل های PDF

PDF Annotator نرم افزاری کاربردی جهت ویرایش و حاشیه نویسی بر روی فایل PDF را می
دهد، می توانید به راحتی بر روی صفحات پی دی اف کار کنید. پس  از افزودن
حاشیه ها می توانید این فایل ها را به فرمت قبلی ذخیره کنید. می توانید به
راحتی فایل های آماده شده را چاپ کنید و یا آن ها را به ایمیل خود ضمیمه
کنید، تا قبل از این حاشیه نویسی و افزودن متن به فایل های پی دی اف ازطریق
استفاده از چندین محصول نرم افزاری امکان پذیر بود اما امروز شما می
توانید با بهره گیری از این نرم افزار بدون هیچ دردسری کار خود را انجام
دهید. با PDF Annotator تنها در یک مرحله می توانید بر روی فایل های پی دی
اف حاشیه نویسی کنید .
PDF Annotator 6.0.0.603 + Portable نشانه و علامت گذاری روی فایل های PDF

تلگرام