ابزار سفر: دوربین اکشنی که فیلم های خود را تدوین می کند

ابزار سفر: دوربین اکشنی که فیلم های خود را تدوین می کند
ابزار سفر: دوربین اکشنی که فیلم های خود را تدوین می کند

گراوا (Graava) اولین دوربین فیلمبرداری اکشن است که از فناوری هوش مصنوعی بهره می‌برد و تدوین فیلم‌ها را برای شما آسان‌تر می کند. برای آشنایی بیشتر با این دوربین با  همراه باشید.

ابزار سفر: دوربین اکشنی که فیلم های خود را تدوین می کند

(image)

گراوا (Graava) اولین دوربین فیلمبرداری اکشن است که از فناوری هوش مصنوعی بهره می‌برد و تدوین فیلم‌ها را برای شما آسان‌تر می کند. برای آشنایی بیشتر با این دوربین با  همراه باشید.

ابزار سفر: دوربین اکشنی که فیلم های خود را تدوین می کند