Clash of Clans 10.322.12 + BrokenBot 4.7.5 بازی جنگ قبیله ها

Clash of Clans 10.322.12 + BrokenBot 4.7.5 بازی جنگ قبیله ها
Clash of Clans بازی استراتژی قبیله تشکیل دهید  و به مبارزه بروید ، روستای خود را بسازید و سربازان را برای جنگ تمرین دهید. قبیله خود را به سمت پیروزی هدایت کنید و در این راه با هزاران بازیکن آنلاین دیگر همراه شوید. این بازی نیازمند دسترسی به اینترنت است. ویژگی های بازی :  گیم پلی کلاسیک ساخت روستا و قلعه دفاع کردن از روستا با استفاده از : توپ ها برج ها , خمپاره ها , تله ها و ..

Clash of Clans 10.322.12 + BrokenBot 4.7.5 بازی جنگ قبیله ها

Clash of Clans بازی استراتژی قبیله تشکیل دهید  و به مبارزه بروید ، روستای خود را بسازید و سربازان را برای جنگ تمرین دهید. قبیله خود را به سمت پیروزی هدایت کنید و در این راه با هزاران بازیکن آنلاین دیگر همراه شوید. این بازی نیازمند دسترسی به اینترنت است. ویژگی های بازی :  گیم پلی کلاسیک ساخت روستا و قلعه دفاع کردن از روستا با استفاده از : توپ ها برج ها , خمپاره ها , تله ها و ..
Clash of Clans 10.322.12 + BrokenBot 4.7.5 بازی جنگ قبیله ها