Snapp 3.6.1 + Snapp Driver 2.9.6 اسنپ درخواست آنلاین تاکسی در اندروید

Snapp 3.6.1 + Snapp Driver 2.9.6 اسنپ درخواست آنلاین تاکسی در اندروید
‏اسنپ ( Snapp ) اولین و بزرگترین سامانه هوشمند حمل و نقل در ایران است. با اسنپ می توانید در هر جای شهر که باشید تنها با چند کلیک در کوتاه ترین زمان با آسودگی و امنیت به مقصد برسید و یا بسته ها و مرسولات خود را به مقصد برسانید. اسنپ در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و شیراز بصورت شبانه روزی در خدمت شماست.

Snapp 3.6.1 + Snapp Driver 2.9.6 اسنپ درخواست آنلاین تاکسی در اندروید

‏اسنپ ( Snapp ) اولین و بزرگترین سامانه هوشمند حمل و نقل در ایران است. با اسنپ می توانید در هر جای شهر که باشید تنها با چند کلیک در کوتاه ترین زمان با آسودگی و امنیت به مقصد برسید و یا بسته ها و مرسولات خود را به مقصد برسانید. اسنپ در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و شیراز بصورت شبانه روزی در خدمت شماست.
Snapp 3.6.1 + Snapp Driver 2.9.6 اسنپ درخواست آنلاین تاکسی در اندروید