RL Vision PDF Image Extraction Wizard 6.3 استخراج تصاویر از فایل PDF

RL Vision PDF Image Extraction Wizard 6.3 استخراج تصاویر از فایل PDF
RL Vision PDF Image Extraction Wizard امروزه افراد بسیاری با فایل های PDF کار می کنند اما یکی از معایب اغلب
پی دی اف ها، غیر قابل ویرایش بودن آن هاست که باعث شده است تا نرم
افزارهایی در زمینه های مختلف ویرایشی برای فایل های PDF طراحی شود. PDF
Image Extraction Wizard نام نرم افزار سودمندی در زمینه ویرایش و استفاده
از تصاویر موجود در فایل های PDF است که شما توسط آن قادر به استخراج عکس
از داخل این اسناد و ذخیره آن ها به عنوان یک عکس مجزا خواهید بود. این نرم
افزار  به شما این امکان را می دهد تا با یک کلیک تمام عکس ها یا عکس های
صفحات خاص و یا حتی تصاویر با اندازه های خاص یک فایل PDF را جدا کنید.
هنگام ذخیره عکس ها می توانید تنظیمات مربوط به خروجی را به صورت دلخواه
تغییر داده و تصویری با بالاترین کیفیت داشته باشید .

RL Vision PDF Image Extraction Wizard 6.3 استخراج تصاویر از فایل PDF

RL Vision PDF Image Extraction Wizard امروزه افراد بسیاری با فایل های PDF کار می کنند اما یکی از معایب اغلب
پی دی اف ها، غیر قابل ویرایش بودن آن هاست که باعث شده است تا نرم
افزارهایی در زمینه های مختلف ویرایشی برای فایل های PDF طراحی شود. PDF
Image Extraction Wizard نام نرم افزار سودمندی در زمینه ویرایش و استفاده
از تصاویر موجود در فایل های PDF است که شما توسط آن قادر به استخراج عکس
از داخل این اسناد و ذخیره آن ها به عنوان یک عکس مجزا خواهید بود. این نرم
افزار  به شما این امکان را می دهد تا با یک کلیک تمام عکس ها یا عکس های
صفحات خاص و یا حتی تصاویر با اندازه های خاص یک فایل PDF را جدا کنید.
هنگام ذخیره عکس ها می توانید تنظیمات مربوط به خروجی را به صورت دلخواه
تغییر داده و تصویری با بالاترین کیفیت داشته باشید .
RL Vision PDF Image Extraction Wizard 6.3 استخراج تصاویر از فایل PDF

بک لینک