جزییاتی جالب از آپدیت جدید Oculus Rift را مطالعه کنید

جزییاتی جالب از آپدیت جدید Oculus Rift را مطالعه کنید

آپدیت Oculus Rift برای حذف نتیجه معکوس پشتیبانی Vive طراحی شد، که قابلیت دزدی تمام و کمال را ایجاد کرد.

“من هنوز از دزدی حمایت نمی کنم، از این مجموعه به عنوان کپی های غیرقانونی استفاده نکنید.”

خالق Revive، ابزاری که قابلیت اجرای بازی های واقعیت مجازی بر روی هدست های HTC Vive به Oculus Rift را می بخشد، آپدیتی منتشر کرده است که DRMهای Oculus Rift را دور زده و به کاربرهای آن اجازه سرقت نرم افزارش را می دهد.

به گزارش و به نقل از ، در تاریخ 22ام می، Oculus آپدیتی تحت عنوان “بازرسی درستی پلتفرم ها” را عرضه کرد که در آن، میان عوامل دیگر، مسیری را که Revive توسط آن می توانست بازی های Rift را با HTC Vive پشتیبانی کند، مسدود کرد. اگرچه سازنده Revive، راه حلی که بازرسی مالکیت Oculus را دور می زند، پیدا کرده است.

http://static2.gamespot.com/uploads/original/43/434805/3066738-3109228807-28822.jpg

“این اولین موفقیت من در دور زدن DRM می باشد، من واقعاً نمی خواستم که به این راه بروم. من هنوز از دزدی حمایت نمی کنم، از این مجموعه برای کپی های غیرقانونی استفاده نکنید.”

طی مصاحبه سازنده با Motherboard، که به عنوان Libre VR شناخته می شود، گفت که Revive را برای سرقت بازی ها طراحی نکرده است، اما اظهار داشت که مردم، در صورتی که بخواهند، می توانند از آن برای چنین مقاصدی استفاده کنند.

او افزود که اگر بتواند به طور کلی راه حلی برای اجرای بازی های Rift بر روی Vive، بدون دور زدن بازرسی های مالکیت، پیدا کند، آن کار را انجام خواهد داد. طبق گفته های وی، او تمایل داشت که با Oculus با هدف امکان انجام بازی ها بر هر دو دستگاه بدون گیر انداختن بازرسی های مالکیت برای مردم، کار کند.

بعد از آپدیت منتشر شده اش، Oculus توضیح داد که ابزار Revive مخصوصاً مورد هدف نبوده است.

طبق اظهارات وی “آخرین آپدیت نرم افزارمان شامل چند ویژگی جدید، رفع باگ ها و ارتقای امنیت بوده، که دارای آپدیتی برای آزمودن اعتباری که برای جلوگیری از سرقت و محافظت از بازی ها و برنامه هایی که توسعه دهندگان ما برای ایجاد آن تلاش بسیاری کردند، می باشد، این آپدیت برای هیچ هک کردن خاصی مد نظر نبوده است.

“وقتی که ما برای اولین بار در مورد هک هایی که موجب مداخله نرم افزارمان در امور امنیتی، عملکرد و درستی اکوسیستم Oculus و اینکه بازی ها می توانستند بیرون از محدوده تضمین کیفیت (Quality Assurance) و پشتیبانیمان اجرا شوند، آگاه گشتیم، بلافاصله به انجمن خبر دادیم که ما از این پس از امکان استفاده بلند مدت یا کیفیت نرم افزارهای هک شده، پشتیبانی یا نگهداری نخواهیم کرد.”

“ما در مورد امنیت، عملکرد و درستی سیستم های نرم افزارمان، قاطع و جدی بوده و مردم باید انتظار این را داشته باشند که بازی های هک شده به طور نامعلوم به عنوان آپدیت های محتوای معمولی عمل نخواهند کرد، برنامه ها و پلتفرم های ما می توانند قوانین را بشکنند.”

جزییاتی جالب از آپدیت جدید Oculus Rift را مطالعه کنید

آپدیت Oculus Rift برای حذف نتیجه معکوس پشتیبانی Vive طراحی شد، که قابلیت دزدی تمام و کمال را ایجاد کرد.

“من هنوز از دزدی حمایت نمی کنم، از این مجموعه به عنوان کپی های غیرقانونی استفاده نکنید.”

خالق Revive، ابزاری که قابلیت اجرای بازی های واقعیت مجازی بر روی هدست های HTC Vive به Oculus Rift را می بخشد، آپدیتی منتشر کرده است که DRMهای Oculus Rift را دور زده و به کاربرهای آن اجازه سرقت نرم افزارش را می دهد.

به گزارش و به نقل از ، در تاریخ 22ام می، Oculus آپدیتی تحت عنوان “بازرسی درستی پلتفرم ها” را عرضه کرد که در آن، میان عوامل دیگر، مسیری را که Revive توسط آن می توانست بازی های Rift را با HTC Vive پشتیبانی کند، مسدود کرد. اگرچه سازنده Revive، راه حلی که بازرسی مالکیت Oculus را دور می زند، پیدا کرده است.

(image)

“این اولین موفقیت من در دور زدن DRM می باشد، من واقعاً نمی خواستم که به این راه بروم. من هنوز از دزدی حمایت نمی کنم، از این مجموعه برای کپی های غیرقانونی استفاده نکنید.”

طی مصاحبه سازنده با Motherboard، که به عنوان Libre VR شناخته می شود، گفت که Revive را برای سرقت بازی ها طراحی نکرده است، اما اظهار داشت که مردم، در صورتی که بخواهند، می توانند از آن برای چنین مقاصدی استفاده کنند.

او افزود که اگر بتواند به طور کلی راه حلی برای اجرای بازی های Rift بر روی Vive، بدون دور زدن بازرسی های مالکیت، پیدا کند، آن کار را انجام خواهد داد. طبق گفته های وی، او تمایل داشت که با Oculus با هدف امکان انجام بازی ها بر هر دو دستگاه بدون گیر انداختن بازرسی های مالکیت برای مردم، کار کند.

بعد از آپدیت منتشر شده اش، Oculus توضیح داد که ابزار Revive مخصوصاً مورد هدف نبوده است.

طبق اظهارات وی “آخرین آپدیت نرم افزارمان شامل چند ویژگی جدید، رفع باگ ها و ارتقای امنیت بوده، که دارای آپدیتی برای آزمودن اعتباری که برای جلوگیری از سرقت و محافظت از بازی ها و برنامه هایی که توسعه دهندگان ما برای ایجاد آن تلاش بسیاری کردند، می باشد، این آپدیت برای هیچ هک کردن خاصی مد نظر نبوده است.

“وقتی که ما برای اولین بار در مورد هک هایی که موجب مداخله نرم افزارمان در امور امنیتی، عملکرد و درستی اکوسیستم Oculus و اینکه بازی ها می توانستند بیرون از محدوده تضمین کیفیت (Quality Assurance) و پشتیبانیمان اجرا شوند، آگاه گشتیم، بلافاصله به انجمن خبر دادیم که ما از این پس از امکان استفاده بلند مدت یا کیفیت نرم افزارهای هک شده، پشتیبانی یا نگهداری نخواهیم کرد.”

“ما در مورد امنیت، عملکرد و درستی سیستم های نرم افزارمان، قاطع و جدی بوده و مردم باید انتظار این را داشته باشند که بازی های هک شده به طور نامعلوم به عنوان آپدیت های محتوای معمولی عمل نخواهند کرد، برنامه ها و پلتفرم های ما می توانند قوانین را بشکنند.”

جزییاتی جالب از آپدیت جدید Oculus Rift را مطالعه کنید