سامسونگ اوایل سال ۲۰۱۷ احتمالا دو گوشی منعطف معرفی می‌کند

سامسونگ اوایل سال ۲۰۱۷ احتمالا دو گوشی منعطف معرفی می‌کند
سامسونگ اوایل سال ۲۰۱۷ احتمالا دو گوشی منعطف معرفی می‌کند

به نظر می‌رسد تا زمان معرفی اولین گوشی هوشمند تاشوی سامسونگ زمان زیادی باقی نمانده است و احتمالا اوایل سال ۲۰۱۷ شاهد رونمایی از این گوشی خواهیم بود.

سامسونگ اوایل سال ۲۰۱۷ احتمالا دو گوشی منعطف معرفی می‌کند

(image)

به نظر می‌رسد تا زمان معرفی اولین گوشی هوشمند تاشوی سامسونگ زمان زیادی باقی نمانده است و احتمالا اوایل سال ۲۰۱۷ شاهد رونمایی از این گوشی خواهیم بود.

سامسونگ اوایل سال ۲۰۱۷ احتمالا دو گوشی منعطف معرفی می‌کند