جزئیات تغییر نرخ تلفن ثابت؛ هر خط تلفن ۲۰۰ هزار تومان شد

جزئیات تغییر نرخ تلفن ثابت؛ هر خط تلفن ۲۰۰ هزار تومان شد
جزئیات تغییر نرخ تلفن ثابت؛ هر خط تلفن ۲۰۰ هزار تومان شد

برخی از مصوبات هفته‌ی گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد قیمت‌های جدید تلفن ثابت منتشر شد. بر این اساس قیمت خطوط تلفن ثابت ۴ برابر شده و حداقل کارکرد برای استفاده‌ از خط تلفن شهری و روستایی در نظر گرفته شده است. همراه  باشید.

جزئیات تغییر نرخ تلفن ثابت؛ هر خط تلفن ۲۰۰ هزار تومان شد

(image)

برخی از مصوبات هفته‌ی گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد قیمت‌های جدید تلفن ثابت منتشر شد. بر این اساس قیمت خطوط تلفن ثابت ۴ برابر شده و حداقل کارکرد برای استفاده‌ از خط تلفن شهری و روستایی در نظر گرفته شده است. همراه  باشید.

جزئیات تغییر نرخ تلفن ثابت؛ هر خط تلفن ۲۰۰ هزار تومان شد

میهن دانلود