Stellarium 0.15.0 نرم افزار نجوم و ستاره شناسی

Stellarium 0.15.0 نرم افزار نجوم و ستاره شناسی
Stellarium یک سیاره
نمای بسیار قدرتمند و جذاب برای کامپیوتر شما می باشد. یک نمایش واقعی از
آسمان به صورت 3 بعدی, هر چیزی که دوست دارید را با چشم های برهنه خود
مشاهده کنید, مانند یک دوربین شکاری و یا تلسکوپ. نمایش های این نرم افزار
مخلوتی از پرتو افکن های قدرتمندیست که سیاره ها و ستاره های زیبا را برای
شما نمایان کرده اند. فقط کافیست که مختصات را تنظیم کنید تا به آن بروید!
امکانات قدرتمندی در این نرم افزار وجود دارد، که می توانید به صورت رایگان
و بدون اتصال به اینترنت از آن استفاده کنید، و با ابزارها و امکانات
موجود در خود امکان دسترسی شما به آسمان، سیارت و مدارها و کهکشان ها را
فراهم می کند. از دیگر  قابلیت های کلیدی این نرم افزار این است که از زبان
فارسی پشتیبانی می کند.

Stellarium 0.15.0 نرم افزار نجوم و ستاره شناسی

Stellarium یک سیاره
نمای بسیار قدرتمند و جذاب برای کامپیوتر شما می باشد. یک نمایش واقعی از
آسمان به صورت 3 بعدی, هر چیزی که دوست دارید را با چشم های برهنه خود
مشاهده کنید, مانند یک دوربین شکاری و یا تلسکوپ. نمایش های این نرم افزار
مخلوتی از پرتو افکن های قدرتمندیست که سیاره ها و ستاره های زیبا را برای
شما نمایان کرده اند. فقط کافیست که مختصات را تنظیم کنید تا به آن بروید!
امکانات قدرتمندی در این نرم افزار وجود دارد، که می توانید به صورت رایگان
و بدون اتصال به اینترنت از آن استفاده کنید، و با ابزارها و امکانات
موجود در خود امکان دسترسی شما به آسمان، سیارت و مدارها و کهکشان ها را
فراهم می کند. از دیگر  قابلیت های کلیدی این نرم افزار این است که از زبان
فارسی پشتیبانی می کند.
Stellarium 0.15.0 نرم افزار نجوم و ستاره شناسی

پرشین موزیک