AppLock Pro – Smart AppProtect 2 v3.18.6 قفل کردن برنامه ها در اندروید

AppLock Pro – Smart AppProtect 2 v3.18.6 قفل کردن برنامه ها در اندروید
AppLock Pro – Smart AppProtect اپلیکیشن کاربردی اندروید که توسط آن میتوانید بر روی برنامه ها، بازی ها، SMS ها، ایمیل ها، عکس ها و… رمز یا الگو قرار دهید تا جلوی دسترسی افراد دیگر را به اطلاعات شخصی خود بگیرید.

AppLock Pro – Smart AppProtect 2 v3.18.6 قفل کردن برنامه ها در اندروید

AppLock Pro – Smart AppProtect اپلیکیشن کاربردی اندروید که توسط آن میتوانید بر روی برنامه ها، بازی ها، SMS ها، ایمیل ها، عکس ها و… رمز یا الگو قرار دهید تا جلوی دسترسی افراد دیگر را به اطلاعات شخصی خود بگیرید.
AppLock Pro – Smart AppProtect 2 v3.18.6 قفل کردن برنامه ها در اندروید

بک لینک رنک 5