RegSeeker 3.01 پاکسازی و بهینه سازی رجیستری ویندوز

RegSeeker 3.01 پاکسازی و بهینه سازی رجیستری ویندوز
RegSeeker رجیستری ویندوز
یکی از مهم ترین قسمت های اصلی سیستم می باشد که تمامی امور مختلف سیستمی
به آن وابستگی دارد. از انجام کوچکترین عمل در سیستم عامل گرفته تا اجرای
نرم افزارها و کارهای گرافیکی، بازی ها و … همگی به رجیستری مربوط می
شود. برای مثال شما با جابجایی یک پنجره با موس در حال ساخت و تغییر
مقادیری در رجیستری می باشید. زمانی که چنیدن ماه از نصب سیستم عامل می
گذرد و بر تعداد این مقادیر افزوده می شود و از سرعت ویندوز و کارایی آن
کاسته می شود. امروزه به کمک نرم افزارهای مختلف بهینه سازی سیستم می توان
این مشکلات را برطرف نمود. RegSeeke نرم افزاری است که شما با استفاده از
آن این مشکلات را حل کرده و باعث افزایش کارایی سیستم خود می شوید .

RegSeeker 3.01 پاکسازی و بهینه سازی رجیستری ویندوز

RegSeeker رجیستری ویندوز
یکی از مهم ترین قسمت های اصلی سیستم می باشد که تمامی امور مختلف سیستمی
به آن وابستگی دارد. از انجام کوچکترین عمل در سیستم عامل گرفته تا اجرای
نرم افزارها و کارهای گرافیکی، بازی ها و … همگی به رجیستری مربوط می
شود. برای مثال شما با جابجایی یک پنجره با موس در حال ساخت و تغییر
مقادیری در رجیستری می باشید. زمانی که چنیدن ماه از نصب سیستم عامل می
گذرد و بر تعداد این مقادیر افزوده می شود و از سرعت ویندوز و کارایی آن
کاسته می شود. امروزه به کمک نرم افزارهای مختلف بهینه سازی سیستم می توان
این مشکلات را برطرف نمود. RegSeeke نرم افزاری است که شما با استفاده از
آن این مشکلات را حل کرده و باعث افزایش کارایی سیستم خود می شوید .
RegSeeker 3.01 پاکسازی و بهینه سازی رجیستری ویندوز

تلگرام

میهن دانلود