AirDroid 4.1.9.5 Android + 3.6.3 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید

AirDroid 4.1.9.5 Android + 3.6.3 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید
AirDroid با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… از ویژگی های این برنامه قدرتمند می باشد. برنامه AirDroid به WiFi وصل شده و یک IP را در اختیار شما میگذارد، با وارد کردن آن IP در مرورگر کامپیوتر، وارد صفحه مدیریت این برنامه می شوید.

AirDroid 4.1.9.5 Android + 3.6.3 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید

AirDroid با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… از ویژگی های این برنامه قدرتمند می باشد. برنامه AirDroid به WiFi وصل شده و یک IP را در اختیار شما میگذارد، با وارد کردن آن IP در مرورگر کامپیوتر، وارد صفحه مدیریت این برنامه می شوید.
AirDroid 4.1.9.5 Android + 3.6.3 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید