Change MAC Address 2.12.0 Build 112 + Portable تغییر مک آدرس در شبکه

Change MAC Address 2.12.0 Build 112 + Portable تغییر مک آدرس در شبکه
Change MAC Address نرم افزاری مفیدی برای تغییر MAC Address کارت شبکه، بدون توجه به نام تولید کننده و یا درایور آن است که با استفاده از آن شما می توانید تنها با چند کلیک ماوس، یک MAC Address تصادفی تولید نموده و آن را به طور دائمی ذخیره کنید تا حتی با راه اندازی مجدد سیستم نیز دچار تغییر نشود.

Change MAC Address 2.12.0 Build 112 + Portable تغییر مک آدرس در شبکه

Change MAC Address نرم افزاری مفیدی برای تغییر MAC Address کارت شبکه، بدون توجه به نام تولید کننده و یا درایور آن است که با استفاده از آن شما می توانید تنها با چند کلیک ماوس، یک MAC Address تصادفی تولید نموده و آن را به طور دائمی ذخیره کنید تا حتی با راه اندازی مجدد سیستم نیز دچار تغییر نشود.
Change MAC Address 2.12.0 Build 112 + Portable تغییر مک آدرس در شبکه

پرس نیوز