تماشا کنید: تشکیل ارتشی از پهپادها با استفاده از واکنش‌ های شیمیایی

تماشا کنید: تشکیل ارتشی از پهپادها با استفاده از واکنش‌ های شیمیایی
تماشا کنید: تشکیل ارتشی از پهپادها با استفاده از واکنش‌ های شیمیایی

به طور حتم T-1000 یا همان مرد جیوه‌ای از ترمیناتور ۲ را به خاطر دارید که چگونه در موقعیت‌های سخت بین یک مایع سیال و فرم انسان گونه‌اش تغییر می‌کرد. حال BAE Systems با انتشار ویدیویی مفهومی، امکان ایجاد ارتشی از پهپادها را که همچون مرد جیوه‌ای از مواد شیمیایی ایجاد می‌شوند، منتشر کرده است. با همراه باشید.

تماشا کنید: تشکیل ارتشی از پهپادها با استفاده از واکنش‌ های شیمیایی

(image)

به طور حتم T-1000 یا همان مرد جیوه‌ای از ترمیناتور ۲ را به خاطر دارید که چگونه در موقعیت‌های سخت بین یک مایع سیال و فرم انسان گونه‌اش تغییر می‌کرد. حال BAE Systems با انتشار ویدیویی مفهومی، امکان ایجاد ارتشی از پهپادها را که همچون مرد جیوه‌ای از مواد شیمیایی ایجاد می‌شوند، منتشر کرده است. با همراه باشید.

تماشا کنید: تشکیل ارتشی از پهپادها با استفاده از واکنش‌ های شیمیایی

یوزر و پسورد نود 32

پرس نیوز