سورپرایز Deep Silver در E3 2016 لو رفت؛ عنوان جدید سازنده های Saints Row معرفی می شود؟

سورپرایز Deep Silver در E3 2016 لو رفت؛ عنوان جدید سازنده های Saints Row معرفی می شود؟

http://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2016/05/Saints-Row-IV-Art-635x357.jpg

ماه گذشته بود که Deep Silver اعلام کرد قرار است با دست پر در مراسم E3 2016 . در شرایطی که انتظار می رفت که سورپرایز بزرگ این کمپانی برای این رویداد قسمت جدید سری Metro یا Saints Row جدید باشد اما به نظر می رسد که باید منتظر عنوان دیگری باشیم.

به گزارش و به نقل از ، به تازگی شواهدی به دست آمده که نشان می دهد خالق سری Saints Row یعنی استدیو Volition با همکاری Deep Silver مشغول ساخت عنوانی جدید به نام “Agents of Mayhem” است. تمامی شواهد موجود به عنوان این بازی اشاره کرده اند.

اولین نشانه ثبت است. مدرک دوم نیز در رزومه کاری یک انیماتور به نام جان ولازیکیوز (John Velazquez) . نام بازی Agents of Mayhem در میان پروژه ها اخیر ایشان دیده می شود. سومین نشانه نیز در پروفایل یک بدلکار در سایت Istunt مشاهده شده است. در پروژه هایی که وی اخیرا در ضبط موشن کپچر آنها مشارکت داشته نام Agents of Mayhem ساخته استدیو Agents of Mayhem .

به نظر میرسد که به زودی باید منتظر معرفی این بازی باشیم، نظر شما در مورد آن چیست؟

سورپرایز Deep Silver در E3 2016 لو رفت؛ عنوان جدید سازنده های Saints Row معرفی می شود؟

(image)

ماه گذشته بود که Deep Silver اعلام کرد قرار است با دست پر در مراسم E3 2016 . در شرایطی که انتظار می رفت که سورپرایز بزرگ این کمپانی برای این رویداد قسمت جدید سری Metro یا Saints Row جدید باشد اما به نظر می رسد که باید منتظر عنوان دیگری باشیم.

به گزارش و به نقل از ، به تازگی شواهدی به دست آمده که نشان می دهد خالق سری Saints Row یعنی استدیو Volition با همکاری Deep Silver مشغول ساخت عنوانی جدید به نام “Agents of Mayhem” است. تمامی شواهد موجود به عنوان این بازی اشاره کرده اند.

اولین نشانه ثبت است. مدرک دوم نیز در رزومه کاری یک انیماتور به نام جان ولازیکیوز (John Velazquez) . نام بازی Agents of Mayhem در میان پروژه ها اخیر ایشان دیده می شود. سومین نشانه نیز در پروفایل یک بدلکار در سایت Istunt مشاهده شده است. در پروژه هایی که وی اخیرا در ضبط موشن کپچر آنها مشارکت داشته نام Agents of Mayhem ساخته استدیو Agents of Mayhem .

به نظر میرسد که به زودی باید منتظر معرفی این بازی باشیم، نظر شما در مورد آن چیست؟

سورپرایز Deep Silver در E3 2016 لو رفت؛ عنوان جدید سازنده های Saints Row معرفی می شود؟