چند پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده با سامانه ۸۰۰ حذف شدند؟

چند پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده با سامانه ۸۰۰ حذف شدند؟
چند پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده با سامانه ۸۰۰ حذف شدند؟

حدود دوماه از می‌گذرد. در این میان چه تعداد از پیام‌های تبلیغاتی و سرویس‌های ارزش افزوده با استفاده از سامانه‌ی ۸۰۰ در تمام اپراتورها لغو شده‌اند و کدام اپراتور سهم بیشتری داشته است؟ همراه باشید.

چند پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده با سامانه ۸۰۰ حذف شدند؟

(image)

حدود دوماه از می‌گذرد. در این میان چه تعداد از پیام‌های تبلیغاتی و سرویس‌های ارزش افزوده با استفاده از سامانه‌ی ۸۰۰ در تمام اپراتورها لغو شده‌اند و کدام اپراتور سهم بیشتری داشته است؟ همراه باشید.

چند پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده با سامانه ۸۰۰ حذف شدند؟

اس ام اس جدید