PictureCode Photo Ninja 1.3.3c پردازش و بهینه سازی تصاویر RAW

PictureCode Photo Ninja 1.3.3c پردازش و بهینه سازی تصاویر RAW
PictureCode Photo Ninja نرم افزاری کاربردی برای کار با تصاویر RAW می باشد که برای عکاسان حرفه
ای طراحی گردیده است. این نرم افزار به شما امکان بارگذاری فایل های RAW از
دوربین های DSLR رایج و یا عکس های موجود در کامپیوتر را می دهد. بخش
تصویری این نرم افزار به شما برای ویرایش و افزایش کیفیت تصاویر در چند
مرحله کمک می کند .

PictureCode Photo Ninja 1.3.3c پردازش و بهینه سازی تصاویر RAW

PictureCode Photo Ninja نرم افزاری کاربردی برای کار با تصاویر RAW می باشد که برای عکاسان حرفه
ای طراحی گردیده است. این نرم افزار به شما امکان بارگذاری فایل های RAW از
دوربین های DSLR رایج و یا عکس های موجود در کامپیوتر را می دهد. بخش
تصویری این نرم افزار به شما برای ویرایش و افزایش کیفیت تصاویر در چند
مرحله کمک می کند .
PictureCode Photo Ninja 1.3.3c پردازش و بهینه سازی تصاویر RAW

فروش بک لینک

گوشی موبایل