DigiDNA iMazing 1.5.3 تبادل اطلاعات بین دستگاه iOS و ویندوز

DigiDNA iMazing 1.5.3 تبادل اطلاعات بین دستگاه iOS و ویندوز
DigiDNA iMazing نرم افزاری
برای تبادل اطلاعات از iPhone، iPad یا iPod Touch به کامپیوتر و ویندوز
است که توسط آن می توان از این دستگاه ها به عنوان حافظه خارجی استفاده
نمود. این نرم افزار به شما امکان کپی فایل ها و پوشه ها را می دهد. شما با
استفاده از DiskAid می توانید به فایل های سیستمی دستگاه خود دسترسی داشته
باشید، اس ام اس ها را به کامپویتر منتقل کنید، آنها را ویرایش، کپی و یا
نام فایل ها و پوشه های iPhone، iPad یا iPod Touch را به صورت مستقیم از
روی دسکتاپ تغییر دهید. استفاده از اتصال USB راهی ایمن و موثر در دسترسی
به فایل ها و پوشه های دستگاه های ذکر شده می باشد .

DigiDNA iMazing 1.5.3 تبادل اطلاعات بین دستگاه iOS و ویندوز

DigiDNA iMazing نرم افزاری
برای تبادل اطلاعات از iPhone، iPad یا iPod Touch به کامپیوتر و ویندوز
است که توسط آن می توان از این دستگاه ها به عنوان حافظه خارجی استفاده
نمود. این نرم افزار به شما امکان کپی فایل ها و پوشه ها را می دهد. شما با
استفاده از DiskAid می توانید به فایل های سیستمی دستگاه خود دسترسی داشته
باشید، اس ام اس ها را به کامپویتر منتقل کنید، آنها را ویرایش، کپی و یا
نام فایل ها و پوشه های iPhone، iPad یا iPod Touch را به صورت مستقیم از
روی دسکتاپ تغییر دهید. استفاده از اتصال USB راهی ایمن و موثر در دسترسی
به فایل ها و پوشه های دستگاه های ذکر شده می باشد .
DigiDNA iMazing 1.5.3 تبادل اطلاعات بین دستگاه iOS و ویندوز

کیمیا دانلود

افق