تماشا کنید: ویدیوی ۳۶۰ درجه از گلکسی نوت ۷ این گوشی را به طور کامل نشان می دهد

تماشا کنید: ویدیوی ۳۶۰ درجه از گلکسی نوت ۷ این گوشی را به طور کامل نشان می دهد
تماشا کنید: ویدیوی ۳۶۰ درجه از گلکسی نوت ۷ این گوشی را به طور کامل نشان می دهد

تا به امروز می‌توان گفت تمامی مشخصات و طراحی گلکسی نوت 7 فاش شده و تقریبا همه موارد از امروز مشخص شده‌اند و باید دید که سامسونگ در کنفرانس معرفی آیا مورد جدیدی برای ارائه خواهد داشت یا خیر. حال ویدیوی ۳۶۰ درجه‌ای از گلکسی نوت 7 فاش شده که آن را از تمامی زوایا به نمایش می‌گذارد.

تماشا کنید: ویدیوی ۳۶۰ درجه از گلکسی نوت ۷ این گوشی را به طور کامل نشان می دهد

(image)

تا به امروز می‌توان گفت تمامی مشخصات و طراحی گلکسی نوت 7 فاش شده و تقریبا همه موارد از امروز مشخص شده‌اند و باید دید که سامسونگ در کنفرانس معرفی آیا مورد جدیدی برای ارائه خواهد داشت یا خیر. حال ویدیوی ۳۶۰ درجه‌ای از گلکسی نوت 7 فاش شده که آن را از تمامی زوایا به نمایش می‌گذارد.

تماشا کنید: ویدیوی ۳۶۰ درجه از گلکسی نوت ۷ این گوشی را به طور کامل نشان می دهد

عکس