FreeFileSync 8.2 همگام سازی فایلها و پوشه ها

FreeFileSync 8.2 همگام سازی فایلها و پوشه ها
FreeFileSync نرم افزاری
رایگان که برای شما امکان مقایسه و همگام سازی فایل ها و پوشه ها را فراهم
می کند. این نرم افزار دارای رابط کاربری کاربرپسندی است و شما با استفاده
از آن میتوانید پوشه های مورد نظر خود را هم از طریق بروزر فایل ها و هم از
طریق درگ و دراپ کردن آنها، به لیست خود اضافه کنید. در این نرم افزار
مقایسه و همگام سازی فایلها به راحتی انجام می شود و تنها کافیست بر روی یک
دکمه کلیک کنید. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که برای مقایسه ی پوشه
ها، یکی از دو روش مقایسه بر اساس زمان و سایز و یا روش مقایسه بر اساس
محتویات پوشه ها را انتخاب کنید .

FreeFileSync 8.2 همگام سازی فایلها و پوشه ها

FreeFileSync نرم افزاری
رایگان که برای شما امکان مقایسه و همگام سازی فایل ها و پوشه ها را فراهم
می کند. این نرم افزار دارای رابط کاربری کاربرپسندی است و شما با استفاده
از آن میتوانید پوشه های مورد نظر خود را هم از طریق بروزر فایل ها و هم از
طریق درگ و دراپ کردن آنها، به لیست خود اضافه کنید. در این نرم افزار
مقایسه و همگام سازی فایلها به راحتی انجام می شود و تنها کافیست بر روی یک
دکمه کلیک کنید. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که برای مقایسه ی پوشه
ها، یکی از دو روش مقایسه بر اساس زمان و سایز و یا روش مقایسه بر اساس
محتویات پوشه ها را انتخاب کنید .
FreeFileSync 8.2 همگام سازی فایلها و پوشه ها

تلگرام