اینفوگرافیک: رفتن در چهار ثانیه! اهمیت سرعت در وب‌ سایت‌ ها

اینفوگرافیک: رفتن در چهار ثانیه! اهمیت سرعت در وب‌ سایت‌ ها
اینفوگرافیک: رفتن در چهار ثانیه! اهمیت سرعت در وب‌ سایت‌ ها

چند سال پیش، اگر یک صفحه وب‌ در طول زمانی که شما نفس خود را در سینه حبس کرده‌اید نمایش داده می‌شد، یک وب‌سایت پر سرعت محسوب می‌شد. اما حالا اوضاع کاملا فرق کرده است. تمام فرصت پیش روی وب‌سایت‌ها برای نگه‌داشتن کاربر، پنج ثانیه است. در اینفوگرافیک این هفته، اهمیت سرعت در وب‌سایت‌ها آشنا خواهیم شد.

اینفوگرافیک: رفتن در چهار ثانیه! اهمیت سرعت در وب‌ سایت‌ ها

(image)

چند سال پیش، اگر یک صفحه وب‌ در طول زمانی که شما نفس خود را در سینه حبس کرده‌اید نمایش داده می‌شد، یک وب‌سایت پر سرعت محسوب می‌شد. اما حالا اوضاع کاملا فرق کرده است. تمام فرصت پیش روی وب‌سایت‌ها برای نگه‌داشتن کاربر، پنج ثانیه است. در اینفوگرافیک این هفته، اهمیت سرعت در وب‌سایت‌ها آشنا خواهیم شد.

اینفوگرافیک: رفتن در چهار ثانیه! اهمیت سرعت در وب‌ سایت‌ ها

Not Found

The requested URL /backlink.html was not found on this server.