Tenorshare iOS Data Recovery 6.7.1.6 بازیابی اطلاعات دستگاههای iOS

Tenorshare iOS Data Recovery 6.7.1.6 بازیابی اطلاعات دستگاههای iOS
Tenorshare iOS Data Recovery نرم افزاری کاربردی جهت بازیابی اطلاعات حذف شده دستگاه های مجهز به سیستم عامل iOS در
iPhone/iPad/iPod می باشد. این نرم افزار قادر است اطلاعات حذف شده سیستم
عامل iOS از قبیل تصاویر ، پیام ها ، مخاطبین ، یادداشت ها و دیگر اطلاعات
را به سهولت بازیابی کند.
Tenorshare iOS Data Recovery می تواند اطلاعات از دست رفته
شما بر روی iOS را مستقیما بازیابی کنید و برای 6/5s/5c/5/4S, iPad
4/3/2/Air, iPad mini/mini 2 و iPod touch 5 می توانید از این نرم
افزار استفاده نمایید برای بازیابی 8 نوع اطلاعات که قبلا نیز اشاره شد :
اطلاعات تماس ، پیام ها، واتس آپ، سابقه تماس، تقویم، یادداشت ها، یادآوری و
واتس آپ و …

Tenorshare iOS Data Recovery 6.7.1.6 بازیابی اطلاعات دستگاههای iOS

Tenorshare iOS Data Recovery نرم افزاری کاربردی جهت بازیابی اطلاعات حذف شده دستگاه های مجهز به سیستم عامل iOS در
iPhone/iPad/iPod می باشد. این نرم افزار قادر است اطلاعات حذف شده سیستم
عامل iOS از قبیل تصاویر ، پیام ها ، مخاطبین ، یادداشت ها و دیگر اطلاعات
را به سهولت بازیابی کند.
Tenorshare iOS Data Recovery می تواند اطلاعات از دست رفته
شما بر روی iOS را مستقیما بازیابی کنید و برای 6/5s/5c/5/4S, iPad
4/3/2/Air, iPad mini/mini 2 و iPod touch 5 می توانید از این نرم
افزار استفاده نمایید برای بازیابی 8 نوع اطلاعات که قبلا نیز اشاره شد :
اطلاعات تماس ، پیام ها، واتس آپ، سابقه تماس، تقویم، یادداشت ها، یادآوری و
واتس آپ و …
Tenorshare iOS Data Recovery 6.7.1.6 بازیابی اطلاعات دستگاههای iOS

مجله اتومبیل