عنوان Sea of Thieves تاخیر خورد

عنوان Sea of Thieves تاخیر خورد

مدیر بخش بازاریابی اکس باکس یعنی “آرون گرینبرگ” (Aaron Greenberg) تایید کرد که عنوان Sea of Thieves تا سال 2017 با تاخیر مواجه شده است. این بازی پیش از این قرار بود اواخر سال جاری منتشر شود.

http://up.vbiran.ir/uploads/42947145221797834659_Sea-of-Thieves.jpg

به گزارش و به نقل از وبسایت ، در مصاحبه با کانال Kinda Funny گرینبرگ به تاریخ عرضه جدید اشاره کرد. وی گفت که عرضه Sea of Thieves خیلی دورتر از Gears of War 4 (که برای عرضه در اکتبر برنامه ریزی شده)، نخواهد بود.

ما برای ماه فوریه عنوان Halo Wars 2 را داریم و پس از آن باید برای عرضه عناوین دیگر برنامه ریزی کنیم. Sea of Thieves همراه با Scalebound و بسیاری عناوین دیگر در همین بازه زمانی (بعد از Halo Wars 2) عرضه می شوند. تعداد بازی هایی که قرار است در سال آینده میلادی عرضه کنیم بیشتر از هر زمان دیگری است. و سعی می کنیم تعداد بازی ها و عناوین انحصاری خود را بیشتر افزایش دهیم.

لازم به ذکر است که Sea of Thieves جزء عناوینی بود که در جریان کنفرانس مایکروسافت در E3 2016، اشاره ای به تاریخ عرضه آن نشد و همین موضوع نگرانی هایی را در مورد تاخیر در انتشار آن بوجود آورد.

به گفته مایکروسافت، عنوان Sea of Thieves تجربه ای است که در طول زمان، بر اساس بازخوردهای طرفداران تکامل پیدا کرده و پیشرفت می کند. این بازی توسط استدیو Rare برای Xbox One و Windows 10 ساخته می شود.

عنوان Sea of Thieves تاخیر خورد

مدیر بخش بازاریابی اکس باکس یعنی “آرون گرینبرگ” (Aaron Greenberg) تایید کرد که عنوان Sea of Thieves تا سال 2017 با تاخیر مواجه شده است. این بازی پیش از این قرار بود اواخر سال جاری منتشر شود.

(image)

به گزارش و به نقل از وبسایت ، در مصاحبه با کانال Kinda Funny گرینبرگ به تاریخ عرضه جدید اشاره کرد. وی گفت که عرضه Sea of Thieves خیلی دورتر از Gears of War 4 (که برای عرضه در اکتبر برنامه ریزی شده)، نخواهد بود.

ما برای ماه فوریه عنوان Halo Wars 2 را داریم و پس از آن باید برای عرضه عناوین دیگر برنامه ریزی کنیم. Sea of Thieves همراه با Scalebound و بسیاری عناوین دیگر در همین بازه زمانی (بعد از Halo Wars 2) عرضه می شوند. تعداد بازی هایی که قرار است در سال آینده میلادی عرضه کنیم بیشتر از هر زمان دیگری است. و سعی می کنیم تعداد بازی ها و عناوین انحصاری خود را بیشتر افزایش دهیم.

لازم به ذکر است که Sea of Thieves جزء عناوینی بود که در جریان کنفرانس مایکروسافت در E3 2016، اشاره ای به تاریخ عرضه آن نشد و همین موضوع نگرانی هایی را در مورد تاخیر در انتشار آن بوجود آورد.

به گفته مایکروسافت، عنوان Sea of Thieves تجربه ای است که در طول زمان، بر اساس بازخوردهای طرفداران تکامل پیدا کرده و پیشرفت می کند. این بازی توسط استدیو Rare برای Xbox One و Windows 10 ساخته می شود.

عنوان Sea of Thieves تاخیر خورد