USBCrypt 16.6.1 رمزنگاری و محافظت از حافظه های قابل حمل

USBCrypt 16.6.1 رمزنگاری و محافظت از حافظه های قابل حمل
USBCrypt اگر از حافظه هایی
استفاده می کنید که با استفاده از USB به سیستم متصل می شوند (حال فلش
مموری باشد و یا هارد اکسترنال یا هر چیز دیگری) میتوانید از آنها با پسورد
محافظت کنید و USBCrypt برای همین طراحی شده است. این نرم افزار از
تکنولوژی AES که مخفف Advanced Encryption Standard است برای پسورد گذاشتن
روی حافظه های قابل حمل، استفاده می کند. وقتی که حافظه قابل حمل شما قفل
گذاری شد، دیگر به هیچ وجه بدون پسورد کسی قادر به اجرای فایل های درون آن
نیست چون که قفل گذاری به صورت Secure Hash Algorithm انجام شده است. یعنی
امنیت به صورت کامل در تمام نفاط وجود دارد و این طور نیست که فقط یک فایل
قفل شده باشد و این باعث میشود کسانی که قصد شکستن قفل را دارد نا امید
شوند و از تصمیم خود دست بکشند .

USBCrypt 16.6.1 رمزنگاری و محافظت از حافظه های قابل حمل

USBCrypt اگر از حافظه هایی
استفاده می کنید که با استفاده از USB به سیستم متصل می شوند (حال فلش
مموری باشد و یا هارد اکسترنال یا هر چیز دیگری) میتوانید از آنها با پسورد
محافظت کنید و USBCrypt برای همین طراحی شده است. این نرم افزار از
تکنولوژی AES که مخفف Advanced Encryption Standard است برای پسورد گذاشتن
روی حافظه های قابل حمل، استفاده می کند. وقتی که حافظه قابل حمل شما قفل
گذاری شد، دیگر به هیچ وجه بدون پسورد کسی قادر به اجرای فایل های درون آن
نیست چون که قفل گذاری به صورت Secure Hash Algorithm انجام شده است. یعنی
امنیت به صورت کامل در تمام نفاط وجود دارد و این طور نیست که فقط یک فایل
قفل شده باشد و این باعث میشود کسانی که قصد شکستن قفل را دارد نا امید
شوند و از تصمیم خود دست بکشند .
USBCrypt 16.6.1 رمزنگاری و محافظت از حافظه های قابل حمل