Eassos Recovery 4.0.1.258 + Portable بازیابی اطلاعات حذف شده

Eassos Recovery 4.0.1.258 + Portable بازیابی اطلاعات حذف شده
Eassos Recovery نرم افزاری کار آمد و کم حجم به منظور بازیابی سریع اطلاعات حذف شده می
باشد که با الگوریتم ویژه ی خود به کاربران این امکان را میدهد تا در کوتاه
ترین زمان ممکن، فایل ها و اطلاعاتی را که به اشتباه از سیستم خود حذف
کرده اند بازیابی و به حالت اولیه بازگردانند.
این نرم افزار با انواع هارد
دیسک ها (داخلی و خارجی)، انواع USB درایوها و حافظه های جانبی سازگار
بوده و از فرمت های FAT12, FAT16, FAT32, VFAT, NTFS بطور کامل پشتیبانی
میکند .

Eassos Recovery 4.0.1.258 + Portable بازیابی اطلاعات حذف شده

Eassos Recovery نرم افزاری کار آمد و کم حجم به منظور بازیابی سریع اطلاعات حذف شده می
باشد که با الگوریتم ویژه ی خود به کاربران این امکان را میدهد تا در کوتاه
ترین زمان ممکن، فایل ها و اطلاعاتی را که به اشتباه از سیستم خود حذف
کرده اند بازیابی و به حالت اولیه بازگردانند.
این نرم افزار با انواع هارد
دیسک ها (داخلی و خارجی)، انواع USB درایوها و حافظه های جانبی سازگار
بوده و از فرمت های FAT12, FAT16, FAT32, VFAT, NTFS بطور کامل پشتیبانی
میکند .
Eassos Recovery 4.0.1.258 + Portable بازیابی اطلاعات حذف شده

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان