WirelessKeyView 1.76 بازیابی پسورد وایرلس

WirelessKeyView 1.76 بازیابی پسورد وایرلس
WirelessKeyView ابزاری
رایگان برای بازیابی تمامی کلید ها و رمز های عبور امنیتی (WEP/WPA) شبکه
های وایرلس می باشد. این روزها بسیاری از کاربران از اینترنت های پر سرعت
ADSL استفاده می کنند و در موارد بسیاری مودم هایی را که برای این ارتباط
تهیه می کنند مجهز به فناوری وایرلس است که با استفاده از آن می توان در
نقاط مختلف منزل یا محل کار، ارتباط اینترنت را میان دستگاه های مختلف اعم
از تلفن های همراه، تبلت ها و رایانه های قابل حمل به اشتراک گذاشت. یکی از
روش های ایمن نگهداشتن ارتباطات بی سیم در این شبکه ها، اختصاص یک رمز
برای اتصال به شبکه است. رمز اختصاص یافته از اتصال کاربران غیرمجاز به
شبکه شما و استفاده از اینترنت یا دیگر اطلاعات موجود در شبکه جلوگیری کرده
و به این ترتیب شما می توانید روی شبکه خود کنترل داشته باشید و هر کاربری
را که خودتان بخواهید به این شبکه وارد کنید.

WirelessKeyView 1.76 بازیابی پسورد وایرلس

WirelessKeyView ابزاری
رایگان برای بازیابی تمامی کلید ها و رمز های عبور امنیتی (WEP/WPA) شبکه
های وایرلس می باشد. این روزها بسیاری از کاربران از اینترنت های پر سرعت
ADSL استفاده می کنند و در موارد بسیاری مودم هایی را که برای این ارتباط
تهیه می کنند مجهز به فناوری وایرلس است که با استفاده از آن می توان در
نقاط مختلف منزل یا محل کار، ارتباط اینترنت را میان دستگاه های مختلف اعم
از تلفن های همراه، تبلت ها و رایانه های قابل حمل به اشتراک گذاشت. یکی از
روش های ایمن نگهداشتن ارتباطات بی سیم در این شبکه ها، اختصاص یک رمز
برای اتصال به شبکه است. رمز اختصاص یافته از اتصال کاربران غیرمجاز به
شبکه شما و استفاده از اینترنت یا دیگر اطلاعات موجود در شبکه جلوگیری کرده
و به این ترتیب شما می توانید روی شبکه خود کنترل داشته باشید و هر کاربری
را که خودتان بخواهید به این شبکه وارد کنید.
WirelessKeyView 1.76 بازیابی پسورد وایرلس

بک لینک قوی