ADVANCED Codecs 6.0.2 for Windows 7/8/10 کدک های ویندوز

ADVANCED Codecs 6.0.2 for Windows 7/8/10 کدک های ویندوز
ADVANCED Codecs مجموعه ای کامل از کدک های مختلف جهت اجرای فایلهای صوتی و تصویری مخصوص
ویندوز 7 و 8 میباشد که اجرای هرچه بهتر فرمتهای مختلف را در این دو ویندوز
فراهم میکند، با نصب این نرم افزار در ویندوز خود کدک ها به پلیرهای موجود
در سیستم شما اضافه شده و با آنها هماهنگ میشوند و این امکان را به شما
میدهد تا هر فایل صوتی و تصویری را از طریق پلیرهایی که نصب کرده اید اجرا
کنید. در واقع این نرم افزار
کدک های مورد نیاز برای اجرای فایلهای صوتی و تصویری را به پلیرهای ویندوز
شما
اضافه میکند .

ADVANCED Codecs 6.0.2 for Windows 7/8/10 کدک های ویندوز

ADVANCED Codecs مجموعه ای کامل از کدک های مختلف جهت اجرای فایلهای صوتی و تصویری مخصوص
ویندوز 7 و 8 میباشد که اجرای هرچه بهتر فرمتهای مختلف را در این دو ویندوز
فراهم میکند، با نصب این نرم افزار در ویندوز خود کدک ها به پلیرهای موجود
در سیستم شما اضافه شده و با آنها هماهنگ میشوند و این امکان را به شما
میدهد تا هر فایل صوتی و تصویری را از طریق پلیرهایی که نصب کرده اید اجرا
کنید. در واقع این نرم افزار
کدک های مورد نیاز برای اجرای فایلهای صوتی و تصویری را به پلیرهای ویندوز
شما
اضافه میکند .
ADVANCED Codecs 6.0.2 for Windows 7/8/10 کدک های ویندوز

بک لینک