گوشی های معروف و نوستالژیک نوکیا (بخش دوم)

گوشی های معروف و نوستالژیک نوکیا (بخش دوم)
گوشی های معروف و نوستالژیک نوکیا (بخش دوم)

شایعات مختلفی در رابطه با بازگشت کمپانی نوکیا به بازار گوشی‌های هوشمند شنیده می‌شود. به بهانه این رویداد مهم، در بخش اول این مقالات شما را با تعدادی از گوشی‌های معروف نوکیا آشنا کردیم. در این بخش، دیگر گوشی‌های نوستالژی این کمپانی را مشاهده خواهید کرد. در ادامه با همراه باشید.

گوشی های معروف و نوستالژیک نوکیا (بخش دوم)

(image)

شایعات مختلفی در رابطه با بازگشت کمپانی نوکیا به بازار گوشی‌های هوشمند شنیده می‌شود. به بهانه این رویداد مهم، در بخش اول این مقالات شما را با تعدادی از گوشی‌های معروف نوکیا آشنا کردیم. در این بخش، دیگر گوشی‌های نوستالژی این کمپانی را مشاهده خواهید کرد. در ادامه با همراه باشید.

گوشی های معروف و نوستالژیک نوکیا (بخش دوم)

اتوبیوگرافی