ViceVersa Pro 3.0 Build 3001 همگام سازی و پشتیبان گیری از اطلاعات

ViceVersa Pro 3.0 Build 3001 همگام سازی و پشتیبان گیری از اطلاعات
ViceVersa  نرم افزاری قدرتمند برای همگام سازی ( یکسان سازی و سینک کردن ) و  تهیه بک آپ از اطلاعات مهم شماست. فعالیت اصلی این نرم افزار همگام سازی/Synchronization فایل، رونوشت/Replication ، پشتیبان گیری و فشرده سازی فایل است و طوری طراحی شده تا بر روی تمام ویندوزها قابل اجرا باشد .

ViceVersa Pro 3.0 Build 3001 همگام سازی و پشتیبان گیری از اطلاعات

ViceVersa  نرم افزاری قدرتمند برای همگام سازی ( یکسان سازی و سینک کردن ) و  تهیه بک آپ از اطلاعات مهم شماست. فعالیت اصلی این نرم افزار همگام سازی/Synchronization فایل، رونوشت/Replication ، پشتیبان گیری و فشرده سازی فایل است و طوری طراحی شده تا بر روی تمام ویندوزها قابل اجرا باشد .
ViceVersa Pro 3.0 Build 3001 همگام سازی و پشتیبان گیری از اطلاعات