Clash of Clans 8.212.3 بازی جنگ قبیله های اندروید

Clash of Clans 8.212.3 بازی جنگ قبیله های اندروید
بازی استراتژی Clash of Clans قبیله تشکیل دهید  و به مبارزه بروید ، روستای خود را بسازید و سربازان را برای جنگ تمرین دهید. قبیله خود را به سمت پیروزی هدایت کنید و در این راه با هزاران بازیکن آنلاین دیگر همراه شوید. این بازی نیازمند دسترسی به اینترنت است.
 
ویژگی های بازی :

گیم پلی کلاسیک
ساخت روستا و قلعه
دفاع کردن از روستا با استفاده از : توپ ها , برج ها , خمپاره ها , تله ها و ..

Clash of Clans 8.212.3 بازی جنگ قبیله های اندروید

بازی استراتژی Clash of Clans قبیله تشکیل دهید  و به مبارزه بروید ، روستای خود را بسازید و سربازان را برای جنگ تمرین دهید. قبیله خود را به سمت پیروزی هدایت کنید و در این راه با هزاران بازیکن آنلاین دیگر همراه شوید. این بازی نیازمند دسترسی به اینترنت است.
 
ویژگی های بازی :

گیم پلی کلاسیک
ساخت روستا و قلعه
دفاع کردن از روستا با استفاده از : توپ ها , برج ها , خمپاره ها , تله ها و ..
Clash of Clans 8.212.3 بازی جنگ قبیله های اندروید

کرمان نیوز

میهن دانلود