Soroush 2.1.0 Android + 0.17.0 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید
دانلود ویندوز جدید
Soroush 2.1.0 Android + 0.17.0 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندرویدپیام رسان سروش  توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . …
Soroush 2.1.0 Android + 0.16.1 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید
دانلود ویندوز جدید
Soroush 2.1.0 Android + 0.16.1 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندرویدپیام رسان سروش  توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . …