هواوی آنر 5 سی مجوز تنا را دریافت کرد
دانلود نرم افزار جدید
هواوی آنر 5 سی مجوز تنا را دریافت کرد گزارش می‌رسد که گوشی هوشمند هواوی آنر 5 سی که احتمالاً اواخر ماه آوریل یا اوایل اردیبهشت‌ماه عرضه شود، روز گذشته توانست مجوز تنا را دریافت کند. این گوشی هوشمند به …