R-Drive Image 6.1 Build 6102 All Editions + Portable بکاپ گرفتن از ویندوز
دانلود ویندوز جدید
R-Drive Image 6.1 Build 6102 All Editions + Portable بکاپ گرفتن از ویندوزR-Drive Image  ابزاریست برای گرفتن پشتیبان از کامپیوتر.با استفاده از این نرم افزار میتوانید  نصب و را اندازی یک سیستم راحت تر و سریعتر انجام دهید.بخصوص در شبکه …