NetBalancer 9.12.7 Build 1814 مدیریت پهنای باند اینترنت
دانلود نرم افزار جدید
NetBalancer 9.12.7 Build 1814 مدیریت پهنای باند اینترنتNetBalancer با توجه به محدودیت حجمی سرویس هایی که توسط شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت اعمال میشود، استفاده از نرم افزارهای مدیریت پهنای باند امری کاملأ منطقی و معقول است. نرم افزاری …
Abelssoft StartupStar 2019.11.21 Build 52 مدیریت استارت آپ ویندوز
دانلود ویندوز جدید
Abelssoft StartupStar 2019.11.21 Build 52 مدیریت استارت آپ ویندوزAbelssoft StartupStar یکی از مهمترین دلایل کند شدن ویندوز وجود برنامه‌ هایی است که همزمان با بالا آمدن ویندوز اجرا می شوند، از سرویس های خود ویندوز گرفته تا نرم افزارهای جانبی …
Abelssoft StartupStar 2019.11.21 Build 51 مدیریت استارت آپ ویندوز
دانلود ویندوز جدید
Abelssoft StartupStar 2019.11.21 Build 51 مدیریت استارت آپ ویندوزAbelssoft StartupStar یکی از مهمترین دلایل کند شدن ویندوز وجود برنامه‌ هایی است که همزمان با بالا آمدن ویندوز اجرا می شوند، از سرویس های خود ویندوز گرفته تا نرم افزارهای جانبی …
Abelssoft StartupStar 2019.11.12 Build 40 مدیریت استارت آپ ویندوز
دانلود ویندوز جدید
Abelssoft StartupStar 2019.11.12 Build 40 مدیریت استارت آپ ویندوزAbelssoft StartupStar یکی از مهمترین دلایل کند شدن ویندوز وجود برنامه‌ هایی است که همزمان با بالا آمدن ویندوز اجرا می شوند، از سرویس های خود ویندوز گرفته تا نرم افزارهای جانبی که …
Abelssoft StartupStar 2019.11.1 Build 37 مدیریت استارت آپ ویندوز
دانلود ویندوز جدید
Abelssoft StartupStar 2019.11.1 Build 37 مدیریت استارت آپ ویندوزAbelssoft StartupStar یکی از مهمترین دلایل کند شدن ویندوز وجود برنامه‌ هایی است که همزمان با بالا آمدن ویندوز اجرا می شوند، از سرویس های خود ویندوز گرفته تا نرم افزارهای جانبی که …