راه اندازی مرکز تماس مشتریان زیرساخت

راه اندازی مرکز تماس مشتریان زیرساخت
راه اندازی مرکز تماس مشتریان زیرساخت

مرکز تماس مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف رسیدگی به درخواست‌ها و دریافت گزارش‌‌‌های خرابی مشتریان این شرکت راه‌اندازی شد. زیرساخت با راه‌اندازی این مرکز تعامل بیشتری با مشتریانش خواهد داشت. همراه باشید.

راه اندازی مرکز تماس مشتریان زیرساخت

(image)

مرکز تماس مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف رسیدگی به درخواست‌ها و دریافت گزارش‌‌‌های خرابی مشتریان این شرکت راه‌اندازی شد. زیرساخت با راه‌اندازی این مرکز تعامل بیشتری با مشتریانش خواهد داشت. همراه باشید.

راه اندازی مرکز تماس مشتریان زیرساخت

سیستم اطلاع رسانی