qBittorrent 3.3.4 Final دانلود آسان فایل های تورنت

qBittorrent 3.3.4 Final دانلود آسان فایل های تورنت
qBittorrent نسخه
جدید نرم افزار قدرتمند مدیریت و دانلود از سرورهای تورنت است که به خاطر
داشتن امکانات و ویژگی های بهتری نسبت به سایر رغبایش بیشتر مورد استفاده
قرار می گیرد. 
از جمله این ویژگی ها : RSS خودکار دانلود ، اولویت
بندی پهنای باند پشتیبانی از پروتکل رمزگذاری خصوصیات مشترک و … را دارد
qBittorrent کاملا رایگان و کم حجم بوده و با استفاده از توانایی بالایی که
در دریافت اطلاعات از شکبه تورنت دارد برای شما امکان دانلود هرچه راحت تر
از نورنت را فراهم می کند .

qBittorrent 3.3.4 Final دانلود آسان فایل های تورنت

qBittorrent نسخه
جدید نرم افزار قدرتمند مدیریت و دانلود از سرورهای تورنت است که به خاطر
داشتن امکانات و ویژگی های بهتری نسبت به سایر رغبایش بیشتر مورد استفاده
قرار می گیرد. 
از جمله این ویژگی ها : RSS خودکار دانلود ، اولویت
بندی پهنای باند پشتیبانی از پروتکل رمزگذاری خصوصیات مشترک و … را دارد
qBittorrent کاملا رایگان و کم حجم بوده و با استفاده از توانایی بالایی که
در دریافت اطلاعات از شکبه تورنت دارد برای شما امکان دانلود هرچه راحت تر
از نورنت را فراهم می کند .
qBittorrent 3.3.4 Final دانلود آسان فایل های تورنت

اخبار

اندروید