Desksoft EarthTime 5.5.8 مشاهده ساعت شهرهای جهان

Desksoft EarthTime 5.5.8 مشاهده ساعت شهرهای جهان
EarthTime با استفاده از این برنامه میتوانید موقعیت زمانی تمامی شهرها و کشور های دنیا را نسبت به زمان شهر خودتان مشخص نمایید.بانک اطلاعات این برنامه شامل 3000 شهر در کل دنیا میباشد. اما در صورتی که شهر شما در این بانک اطلاعاتی وجود ندارد نگران نباشید!با امکانات شخصی سازی برنامه قادر خواهید بود که شهر خود را به بانک اطلاعاتی برنامه اضافه نمایید.
 
برخی از ویژگی های EarthTime :

مشاهده زمین در روز و شب
امکان مشخص نمودن موقعیت زمانی اکثر شهر های دنیا
امکان ایجاد آلارم برای هر شهر
بانک اطلاعات 3000 شهر
امکان اضافه کردن شهر های بیشتر به برنامه

Desksoft EarthTime 5.5.8 مشاهده ساعت شهرهای جهان

EarthTime با استفاده از این برنامه میتوانید موقعیت زمانی تمامی شهرها و کشور های دنیا را نسبت به زمان شهر خودتان مشخص نمایید.بانک اطلاعات این برنامه شامل 3000 شهر در کل دنیا میباشد. اما در صورتی که شهر شما در این بانک اطلاعاتی وجود ندارد نگران نباشید!با امکانات شخصی سازی برنامه قادر خواهید بود که شهر خود را به بانک اطلاعاتی برنامه اضافه نمایید.
 
برخی از ویژگی های EarthTime :

مشاهده زمین در روز و شب
امکان مشخص نمودن موقعیت زمانی اکثر شهر های دنیا
امکان ایجاد آلارم برای هر شهر
بانک اطلاعات 3000 شهر
امکان اضافه کردن شهر های بیشتر به برنامه
Desksoft EarthTime 5.5.8 مشاهده ساعت شهرهای جهان

بک لینک