MKVToolnix 9.3.0 + Portable ترکیب و ادغام فیلم، صدا و زیرنویس با یکدیگر

MKVToolnix 9.3.0 + Portable ترکیب و ادغام فیلم، صدا و زیرنویس با یکدیگر
MKVToolnix فرمت MKV یکی از فرمت های محبوب برای فایل های ویدئویی بوده که
امکان نگهداری تعداد نامحدودی از ویدیو، صدا و زیرنویس را در قالب یک فایل
دارد. چنانچه بخواهید Trackهای ویدئو، صدا و یا زیرنویس یک فایل با فرمت
MKV را حذف یا به آن اضافه کنید، یا حتی بخواهید یک فایل جدید بر اساس فایل
های ویدئویی با فرمت های MP4٬ AVI یا زیرنویس SRT٬ SUB و … داشته باشید،

میتوانید از این نرم افزار استفاده کنید. با استفاده از این نرم افزار که
از سافت 98 دانلود میکنید قادرید فایل زیرنویس با فرمت SRT را با فیلم مورد
نظر و با فرمت MKV ادغام
کنید تا در هنگام جابه جایی و یا پخش فیلم به راحتی و با کلیک بر روی فایل
ویدیویی فیلم با زیرنویس پخش شود. سرعت بالا و انجام عملیات ترکیب بدون افت
کیفیت از ویژگی های این نرم افزار به شمار میروند .

MKVToolnix 9.3.0 + Portable ترکیب و ادغام فیلم، صدا و زیرنویس با یکدیگر

MKVToolnix فرمت MKV یکی از فرمت های محبوب برای فایل های ویدئویی بوده که
امکان نگهداری تعداد نامحدودی از ویدیو، صدا و زیرنویس را در قالب یک فایل
دارد. چنانچه بخواهید Trackهای ویدئو، صدا و یا زیرنویس یک فایل با فرمت
MKV را حذف یا به آن اضافه کنید، یا حتی بخواهید یک فایل جدید بر اساس فایل
های ویدئویی با فرمت های MP4٬ AVI یا زیرنویس SRT٬ SUB و … داشته باشید،

میتوانید از این نرم افزار استفاده کنید. با استفاده از این نرم افزار که
از سافت 98 دانلود میکنید قادرید فایل زیرنویس با فرمت SRT را با فیلم مورد
نظر و با فرمت MKV ادغام
کنید تا در هنگام جابه جایی و یا پخش فیلم به راحتی و با کلیک بر روی فایل
ویدیویی فیلم با زیرنویس پخش شود. سرعت بالا و انجام عملیات ترکیب بدون افت
کیفیت از ویژگی های این نرم افزار به شمار میروند .
MKVToolnix 9.3.0 + Portable ترکیب و ادغام فیلم، صدا و زیرنویس با یکدیگر

گیم پلی استیشن