Pokemon GO یک بازی واقعیت افزوده نیست

Pokemon GO یک بازی واقعیت افزوده نیست
Pokemon GO یک بازی واقعیت افزوده نیست

پدیده این روزهای دنیای سرگرمی، بدون شک بازی موبایل است که از همان روزهای اول، به عنوان یک بازی معرفی شد. در این مقاله، دلایلی می‌آورد که نشان می‌دهد این بازی، هیچ ارتباطی با واقعیت افزوده ندارد. با ما همراه باشید. 

Pokemon GO یک بازی واقعیت افزوده نیست

(image)

پدیده این روزهای دنیای سرگرمی، بدون شک بازی موبایل است که از همان روزهای اول، به عنوان یک بازی معرفی شد. در این مقاله، دلایلی می‌آورد که نشان می‌دهد این بازی، هیچ ارتباطی با واقعیت افزوده ندارد. با ما همراه باشید. 

Pokemon GO یک بازی واقعیت افزوده نیست

آهنگ جدید