Movie Label 2016 Professional 11.1.2 Build 2355 + Portable مدیریت آرشیو فیلم ها

Movie Label 2016 Professional 11.1.2 Build 2355 + Portable مدیریت آرشیو فیلم ها
Movie Label نرم افزاری قدرتمند برای تهیه یک آرشیو کامل به صورت منظم و دسته بندی
کامل فیلم ها می باشد. در این نرم افزار می توان تصاویر مربوط به هر فیلم
را در قسمت مخصوص آن ثبت نموده و جزئییات دیگر نظیر نوع فایل و فرمت آن ،
اندازه نمایش تصویر ، Bitrate و ژانر فیلم ، درج مشخصات شناسنامه فیلم ،
شماره ردیف آن و … را بر روی آن قرار داد. همچنین می توان برای قسمت
مربوط به هر فیلم جلد آن را نیز تهیه نموده و در بالای عنوان و نام فیلم
قرار داد. از دیگر ویژگی های این نرم افزار ویژگی جمع آوری اطلاعات از
اینترنت می باشد. این نرم افزار محصولی از شرکت Code Aero Technologies می
باشد .

Movie Label 2016 Professional 11.1.2 Build 2355 + Portable مدیریت آرشیو فیلم ها

Movie Label نرم افزاری قدرتمند برای تهیه یک آرشیو کامل به صورت منظم و دسته بندی
کامل فیلم ها می باشد. در این نرم افزار می توان تصاویر مربوط به هر فیلم
را در قسمت مخصوص آن ثبت نموده و جزئییات دیگر نظیر نوع فایل و فرمت آن ،
اندازه نمایش تصویر ، Bitrate و ژانر فیلم ، درج مشخصات شناسنامه فیلم ،
شماره ردیف آن و … را بر روی آن قرار داد. همچنین می توان برای قسمت
مربوط به هر فیلم جلد آن را نیز تهیه نموده و در بالای عنوان و نام فیلم
قرار داد. از دیگر ویژگی های این نرم افزار ویژگی جمع آوری اطلاعات از
اینترنت می باشد. این نرم افزار محصولی از شرکت Code Aero Technologies می
باشد .
Movie Label 2016 Professional 11.1.2 Build 2355 + Portable مدیریت آرشیو فیلم ها

پرس نیوز