رجیستری گوشی‌ های موبایل امروز کلید خورد!

رجیستری گوشی‌ های موبایل امروز کلید خورد!
رجیستری گوشی‌ های موبایل امروز کلید خورد!

بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود که شود. بر این اساس از امروز شماره سریال IMEI گوشی‌های جدید باید در سامانه‌‌ی وزارت صنعت ثبت شود و در غیر این صورت گوشی‌ها قاچاق تلقی شده و در شبکه‌ی اپراتورهای موبایل قابل استفاده نخواهد بود.

رجیستری گوشی‌ های موبایل امروز کلید خورد!

(image)

بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود که شود. بر این اساس از امروز شماره سریال IMEI گوشی‌های جدید باید در سامانه‌‌ی وزارت صنعت ثبت شود و در غیر این صورت گوشی‌ها قاچاق تلقی شده و در شبکه‌ی اپراتورهای موبایل قابل استفاده نخواهد بود.

رجیستری گوشی‌ های موبایل امروز کلید خورد!

استخدام آموزش و پرورش