Actual Title Buttons 8.8 افزودن دکمه های جدید به پنجره ها در ویندوز

Actual Title Buttons 8.8 افزودن دکمه های جدید به پنجره ها در ویندوز
Actual Title Buttons با روش
کاری بسیار ساده، شما را قادر می سازد دکمه های جدیدی را به مجموعه دکمه
های همیشگی که روی نوار عنوان پنجره ها قرار دادند، اضافه کنید و با
استفاده از آنها مدیریت کامل تری را روی پنجره های ویندوز داشته باشید.
دکمه های بستن (Close)، کمینه (Minimize) و بزرگنمایی / بازگردانی
(Maximize/Restore) جزو اولین کلیدهایی است که تمامی کاربران ویندوز روش
استفاده از آن را یاد می گیرند و در بسیاری از سیستم های عامل نیز این
کلیدها مشاهده می شود. این کلیدها به ظاهر جزو ابزارهای پیش پا افتاده در
سیستم عامل به شمار می روند و با انتشار نسخه های جدید از سیستم های عامل
هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود. اما اگر به میزان کاربرد این کلیدها
توجه بیشتری داشته باشید خواهید دید این کلیدها بیش از امکانات و ابزارهای
موجود در سیستم عامل مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار امکانات به
مراتب بیشتری برای مدیریت پنجره ها در اختیار شما قرار می دهد و در افزایش
سرعت انجام کارها شما را یاری می کند. این نرم افزار در تمامی نسخه های 32 و
64 بیت سیستم عامل ویندوز اعم از ویندوز 8، 7، سرور، ویستا، 2008، اکس پی،
2003 و 2000 قابل نصب و استفاده است و هیچ گونه تداخلی با کلیدهای پیش فرض
موجود در سیستم عامل نیز ندارد .

Actual Title Buttons 8.8 افزودن دکمه های جدید به پنجره ها در ویندوز

Actual Title Buttons با روش
کاری بسیار ساده، شما را قادر می سازد دکمه های جدیدی را به مجموعه دکمه
های همیشگی که روی نوار عنوان پنجره ها قرار دادند، اضافه کنید و با
استفاده از آنها مدیریت کامل تری را روی پنجره های ویندوز داشته باشید.
دکمه های بستن (Close)، کمینه (Minimize) و بزرگنمایی / بازگردانی
(Maximize/Restore) جزو اولین کلیدهایی است که تمامی کاربران ویندوز روش
استفاده از آن را یاد می گیرند و در بسیاری از سیستم های عامل نیز این
کلیدها مشاهده می شود. این کلیدها به ظاهر جزو ابزارهای پیش پا افتاده در
سیستم عامل به شمار می روند و با انتشار نسخه های جدید از سیستم های عامل
هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود. اما اگر به میزان کاربرد این کلیدها
توجه بیشتری داشته باشید خواهید دید این کلیدها بیش از امکانات و ابزارهای
موجود در سیستم عامل مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار امکانات به
مراتب بیشتری برای مدیریت پنجره ها در اختیار شما قرار می دهد و در افزایش
سرعت انجام کارها شما را یاری می کند. این نرم افزار در تمامی نسخه های 32 و
64 بیت سیستم عامل ویندوز اعم از ویندوز 8، 7، سرور، ویستا، 2008، اکس پی،
2003 و 2000 قابل نصب و استفاده است و هیچ گونه تداخلی با کلیدهای پیش فرض
موجود در سیستم عامل نیز ندارد .
Actual Title Buttons 8.8 افزودن دکمه های جدید به پنجره ها در ویندوز

فروش بک لینک