شائومی و معرفی رسمی Redmi Pro با دو دوربین اصلی

شائومی و معرفی رسمی Redmi Pro با دو دوربین اصلی

همانطور که برنامه ریزی شده بود، کمپانی شائومی گوشی هوشمند پرچمدار Redmi Pro خود را رسما معرفی نموده است.

شائومی و معرفی رسمی Redmi Pro با دو دوربین اصلی

(image)
همانطور که برنامه ریزی شده بود، کمپانی شائومی گوشی هوشمند پرچمدار Redmi Pro خود را رسما معرفی نموده است.
شائومی و معرفی رسمی Redmi Pro با دو دوربین اصلی