Restore Point Creator 3.7 Build 1 مدیریت System Restore

Restore Point Creator 3.7 Build 1 مدیریت System Restore
Restore Point Creator ابزار سیستمی System Restore که در ویندوز وجود دارد کاربر را قادر میسازد
تا در صورت بروز هر گونه مشکلی در ویندوز آن را به سادگی به حالت قبل از
ایجاد مشکل برگرداند. برای مثال ممکن است شما با نصب یک نرم افزار یا سخت
افزار جدید در سیستم باعث به وجود آمدن یک مشکل جدی در آن شوید. این مشکل
میتواند به علت وجود ناسازگاری درایورهای سخت افزار یا هر عامل دیگری باشد.
اگر در این هنگام قابلیت System Restore در ویندوز شما فعال بوده و تنظیم
شده باشد به سادگی میوانید ویندوز را به حالت قبل از نصب سخت افزار یا نرم
افزار برگردانید، Restore Point Creator نام نرم افزاری کم حجم و رایگان
جهت مدیریت و ایجاد نقاط بازگردانی در System Restore ویندوز میباشد که
کاربران با استفاده از آن قادرند نقاط Restore موجود در System Restore
ویندوز را ویرایش، حذف و یا ایجاد کرده تا در صورت بروز هر گونه مشکلی در
ویندوز آن را به سادگی به حالت قبل از ایجاد مشکل بازگردانی کنند .

Restore Point Creator 3.7 Build 1 مدیریت System Restore

Restore Point Creator ابزار سیستمی System Restore که در ویندوز وجود دارد کاربر را قادر میسازد
تا در صورت بروز هر گونه مشکلی در ویندوز آن را به سادگی به حالت قبل از
ایجاد مشکل برگرداند. برای مثال ممکن است شما با نصب یک نرم افزار یا سخت
افزار جدید در سیستم باعث به وجود آمدن یک مشکل جدی در آن شوید. این مشکل
میتواند به علت وجود ناسازگاری درایورهای سخت افزار یا هر عامل دیگری باشد.
اگر در این هنگام قابلیت System Restore در ویندوز شما فعال بوده و تنظیم
شده باشد به سادگی میوانید ویندوز را به حالت قبل از نصب سخت افزار یا نرم
افزار برگردانید، Restore Point Creator نام نرم افزاری کم حجم و رایگان
جهت مدیریت و ایجاد نقاط بازگردانی در System Restore ویندوز میباشد که
کاربران با استفاده از آن قادرند نقاط Restore موجود در System Restore
ویندوز را ویرایش، حذف و یا ایجاد کرده تا در صورت بروز هر گونه مشکلی در
ویندوز آن را به سادگی به حالت قبل از ایجاد مشکل بازگردانی کنند .
Restore Point Creator 3.7 Build 1 مدیریت System Restore

خرید بک لینک