مدیر GameStop: عرضه کنسولی جدید در آینده نزدیک قطعی به نظر می رسد!

مدیر GameStop: عرضه کنسولی جدید در آینده نزدیک قطعی به نظر می رسد!

مدیر اجرایی خرده فروشی GameStop یعنی تونی بارتل (Tony Bartel) اخیرا با شرکت در جلسه Investor/Analyst Day در ایالت تگزاس به شایعه های عرضه کنسول های جدید PlayStation ،Xbox و Nintendo پرداخته و اعلام کرده که انتشار حداقل تعدادی از آنها، . این مدیر در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز واقعیت مجازی و کنسول های جدید را به پیش بینی های درآمدی خود اضافه نکرده اند گفت کرد که موارد اشاره شده پتانسیل کافی برای افزایش درآمد کمپانی در آینده نزدیک را دارا می باشند.

http://static2.gamespot.com/uploads/original/1179/11799911/3048598-videogames.jpg

صحبت های بارتل در این رابطه: “اگر چه که در این ارائه به نقش اختراعات جدید در افزایش درآمد اشاره نشده اما ما از معرفی تکنولوژی های جدید از قبیل واقعیت مجازی و شایعه عرضه کنسول جدید، بسیار خرسند شده ایم. عرضه بعضی از آنها در آینده نزدیک قطعی به نظر می رسد.”

بارتل در ادامه با نمایش اسلایدهایی به درآمد احتمالی گیم استاپ از فروش دستگاه های واقعیت مجازی و کنسول های جدید اشاره کرد. این اسلاید را در ادامه می بینید.

http://static3.gamespot.com/uploads/scale_super/1179/11799911/3048610-slide.jpg

در جلسه پرسش و پاسخ زمانی که یکی از آنالیزرها از بارتل خواست تا به طور دقیق اشاره کند که منظور از “کنسول جدید” NX یا کنسولی دیگر، او پاسخ داد که نمی توانند تمامی جزئیات را به اشتراک گذارند و این موضوع توسط سازنده های کنسول ها اعلام می شود.

مدیر GameStop: عرضه کنسولی جدید در آینده نزدیک قطعی به نظر می رسد!

مدیر اجرایی خرده فروشی GameStop یعنی تونی بارتل (Tony Bartel) اخیرا با شرکت در جلسه Investor/Analyst Day در ایالت تگزاس به شایعه های عرضه کنسول های جدید PlayStation ،Xbox و Nintendo پرداخته و اعلام کرده که انتشار حداقل تعدادی از آنها، . این مدیر در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز واقعیت مجازی و کنسول های جدید را به پیش بینی های درآمدی خود اضافه نکرده اند گفت کرد که موارد اشاره شده پتانسیل کافی برای افزایش درآمد کمپانی در آینده نزدیک را دارا می باشند.

(image)

صحبت های بارتل در این رابطه: “اگر چه که در این ارائه به نقش اختراعات جدید در افزایش درآمد اشاره نشده اما ما از معرفی تکنولوژی های جدید از قبیل واقعیت مجازی و شایعه عرضه کنسول جدید، بسیار خرسند شده ایم. عرضه بعضی از آنها در آینده نزدیک قطعی به نظر می رسد.”

بارتل در ادامه با نمایش اسلایدهایی به درآمد احتمالی گیم استاپ از فروش دستگاه های واقعیت مجازی و کنسول های جدید اشاره کرد. این اسلاید را در ادامه می بینید.

(image)

در جلسه پرسش و پاسخ زمانی که یکی از آنالیزرها از بارتل خواست تا به طور دقیق اشاره کند که منظور از “کنسول جدید” NX یا کنسولی دیگر، او پاسخ داد که نمی توانند تمامی جزئیات را به اشتراک گذارند و این موضوع توسط سازنده های کنسول ها اعلام می شود.

مدیر GameStop: عرضه کنسولی جدید در آینده نزدیک قطعی به نظر می رسد!