جدول فروش هفتگی انگلستان: نیرو بر می خیزد

جدول فروش هفتگی انگلستان: نیرو بر می خیزد
جدول فروش هفتگی انگلستان: نیرو بر می خیزد

این هفته بازی Lego Star Wars: The Force Awakens منتشر شد و توانست در هفته اول انتشارش، به صدر جدول فروش هفتگی انگلستان برسد. با و جدول فروش هفتگی انگلستان منتهی به ۲ جولای ( ۱۲ تیر) همراه باشید.

جدول فروش هفتگی انگلستان: نیرو بر می خیزد

(image)

این هفته بازی Lego Star Wars: The Force Awakens منتشر شد و توانست در هفته اول انتشارش، به صدر جدول فروش هفتگی انگلستان برسد. با و جدول فروش هفتگی انگلستان منتهی به ۲ جولای ( ۱۲ تیر) همراه باشید.

جدول فروش هفتگی انگلستان: نیرو بر می خیزد

90ورزشی