فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل،روند مثبت ترمیم لایه اوزون و مطالب مهم روز گذشته

فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل،روند مثبت ترمیم لایه اوزون و مطالب مهم روز گذشته
فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل،روند مثبت ترمیم لایه اوزون و مطالب مهم روز گذشته

روز گذشته قسمت یازدهم بخش هایلایت منتشر شد، از روند مثبت ترمیم لایه اوزون گفتیم، رندرهای فاش شده از گلکسی نوت 7 را منتشر کردیم  و البته مطالب مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با همراه شوید.

فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل،روند مثبت ترمیم لایه اوزون و مطالب مهم روز گذشته

(image)

روز گذشته قسمت یازدهم بخش هایلایت منتشر شد، از روند مثبت ترمیم لایه اوزون گفتیم، رندرهای فاش شده از گلکسی نوت 7 را منتشر کردیم  و البته مطالب مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با همراه شوید.

فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل،روند مثبت ترمیم لایه اوزون و مطالب مهم روز گذشته

موبایل دوستان