موتور جستجوگر Torrentz.eu از دسترس عموم خارج شد

موتور جستجوگر Torrentz.eu از دسترس عموم خارج شد
موتور جستجوگر Torrentz.eu از دسترس عموم خارج شد

اگر به صفحه‌ی موتور جستجوگر Torrentz.eu سری بزنید متوجه خواهید شد که این سرویس بیت تورنت از دسترس خارج شده است. این اتفاق برای دامنه‌های پشتیبان نیز که توسط آنها کاربران می‌توانستند به فایل‌های دسترسی داشته باشند رخ داده و هنوز علت آن مشخص نشده است. همراه با باشید.

موتور جستجوگر Torrentz.eu از دسترس عموم خارج شد

(image)

اگر به صفحه‌ی موتور جستجوگر Torrentz.eu سری بزنید متوجه خواهید شد که این سرویس بیت تورنت از دسترس خارج شده است. این اتفاق برای دامنه‌های پشتیبان نیز که توسط آنها کاربران می‌توانستند به فایل‌های دسترسی داشته باشند رخ داده و هنوز علت آن مشخص نشده است. همراه با باشید.

موتور جستجوگر Torrentz.eu از دسترس عموم خارج شد

فیلم سریال آهنگ